Til innhold
Valgkamp i Kongsberg, Engene

- Venstre tar Kongsberg framover

Kongsberg Venstre

Vi er det sosialliberale partiet i Kongsberg. Liberal politikk er frihet for den enkelte kombinert med ansvar for hverandre.

Kongsberg Venstre ønsker å prioritere barn og unges oppvekstvilkår i sentrum, og byutvikling ut fra hensyn til miljø, historie og trivsel. Vi er sterkt opptatt av å forsterke kollektivtilbudet i Kongsberg og tilbudet som knytter oss til andre deler av landet.

Følg oss på Facebook

Fokusområder

 • Miljø og utvikling

  -byutvikling ut fra hensyn til miljø, historie og trivsel
  -positiv og bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet
  -redusere lokale CO2utslipp
  -handel i sentrum
  -byantikvar

 • Helse og sosial

  -videreutvikling av Kongsberg Sykehus
  -kommunen skal gi gode rammer for et godt liv i alle livets faser
  -satse på velferdsteknologi
  -satse på Fontenehuset

 • Kultur og idrett

  -frivillig initiativ og dugnadsånd må prioriteres
  -bruke midlene på de som utøver kultur
  -videreføre mangfoldet av småscener

 • Undervisning

  -eleven i fokus
  -mindre detaljstyring i skolen
  -styrke det spesialpedagogiske arbeidet
  -100% barnehagedekning