Program 2023-27

Her kan du laste ned Kongsberg Venstres valgprogram for perioden 2023-2027 (.pdf-fil):

Kongsberg Venstres valgprogram 2023-2027

 

Les mer om vår skolepolitikk her.

Les mer om vår byutviklingspolitikk her.

Les mer om vår kulturpolitikk her.

Les mer om vår helsepolitikk her.

 

Kongsberg fyller 400 år i 2024 og har alltid vært et endringsvillig
samfunn som har utviklet seg fra berverksdrift til høyteknologi. Vår
oppgave nå vil være å legge til rette for nye 400 år med utvikling.

Kongsberg kommune sin viktigste rolle vil være å utvikle tjenestene
slik at vi alltid er i stand til å gi våre innbyggere god kvalitet på de
tjenestene de skal ha. Skal vi lykkes med det kreves det at vi prioriterer
rett og ikke er redd for å tenke nytt

Kongsberg Venstre er opptatt av å skape et levende og bærekraftig
lokalsamfunn, der alle får tilgang til gode tjenester og muligheter for
lokal utvikling. Samtidig er vi bevisste på de utfordringene vi står
overfor i dagens samfunn, der natur- og klimakrisen krever kraftige
tiltak for å verne om naturen og redusere klimautslippene.

Vi mener at det grønne skiftet er nødvendig for å sikre en bærekraftig framtid.
Som et utålmodig parti, ønsker vi å ta Kongsberg videre. Vi tror på en
fremtidsrettet politikk som satser på kunnskap og kompetanse, som
tar klima- og naturkrisen på alvor, og som støtter små og store
jobbskapere i hele kommunen.

Vi ser framover, ikke bakover, og vil
være med på å skape en bærekraftig og rettferdig framtid for
Kongsbergs innbyggere.