SV tar ikke lokaldemokratiet på alvor

Uakseptabel saksbehandling, sier Venstres Erling Åsebø om miljøverndepartementets høringsrunde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Miljøverndepartementet sendte 29. juni ut forslag til statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen på høring til kommunene, med høringsfrist 4. september. Kommunestyret hadde siste møte før sommerferien 16. juni, og første møte etter sommerferien skal være 15. september. Altså fratas de mulighet til å behandle forslaget på formelt riktig måte. Administrasjonen i kommunen sender umiddelbart en pen anmodning til departementet om forlenget høringsfrist, med den begrunnelse at høringsuttalelsen bør være forankret i kommunestyret. Svaret lyder som følger: “Vi kan ikke utsette høringsfristen”. Ingen begrunnelse gis.
– Dette er ikke bare beklagelig, det er helt uakseptabelt, sier Venstres mangeårige medlem Erling Åsebø. – Dette gjør de bare for at de i neste omgang kan si at det ikke har kommet mange motforestillinger. Dette forslaget inneholder mange punkter som vil få stor betydning for vår kystkommune, og vi har en demokratisk rett til å få lov til å uttale oss. Og det er sikkert mange kommuner som er i samme situasjon.

2008

Stig Sevenius følger opp: -Er det slik et SV-styrt departement tar hensyn til lokaldemokratiet?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**