Økonomiplan 2010-2013

Vefsn Venstres verbalforslag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


1. Søskenmoderasjon i kulturskolen
Vefsn Kommunestyre ber administrasjonen å få utredet søskenmoderasjon i kulturskolen på lik linje med barnehager og Sfo.

2. Kinoplassen
Vefsn Kommune regulerer kinoplassen til friområde/parkanlegg. Nordland Fylkeskommune inviteres til å delfinasiere prosjektet.

3. Branntomter i Mosjøen sentrum
Vefsn Kommune tar initiativ overfor eierne av brann-og rivningstomter i Mosjøen sentrum for å lage en rebebyggelsesplan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**