Stem Venstre og få Anne Margrethe Larsen på Stortinget igjen

Vår lokale Venstrerepresentant, Anne Margrethe Larsen, har vært 4 år på Stortinget. Hennes hovedoppgave for partiet var å ta fatt på utenrikspolitikk, med fokus på menneskerettigheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Det er viktig at Listerregionen har representanter på Stortinget som kan fremme saker for Agderfylkene og lokalt fra vestfylket. Anne Margrethe har kjempet for dette med innlegg og spørsmål i Stortinget. Av lokale saker kan nevnes: Fødeavdelingen på vårt lokalsykehus, Hidra Landfast, dårlig politidekning i Listerregionen, bedre E-39, trafikkstasjonen i Nulandsvika, regionalt kultursenter i Flekkefjord, og slepebåtberedskap. Det er viktig å støtte vår lokale 1. førstekandidat Anne Margrethe Larsen ved å gi henne din stemme så vi fortsatt kan ha representant på Stortinget fra vestre del av Vest-Agder som kan fremme våre saker.
Utjevningsmandatet i Vest-Agder Venstre har ligget inne på nesten alle målinger hittil, muligheten for at Venstre får utjevningsmandatet for 4 nye år er der. Derfor er det viktig å stemme på Venstre.

Miljø, kunnskap og velferd er partiets viktigste saker. De fleste av oss ønsker et bedre miljø, politikernes oppgave er å legge til rette for at alle som vil, kan bidra for å få det til. Venstre vil bl.a. bedre kollektivtilbud, arbeide for en grønnere bilpark og tilrettelegge for økt bruk av sykkel.

En skole for kunnskap og like muligheter krever faglig sterke lærere. Venstre vil gi alle lærer tid og ressurser til faglig påfyll, samt styrke forskning gjennom økte bevilgninger til universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner. Venstre vil også styrke nyskapning gjennom forenkling, bedre rammevilkår og sosiale ordninger for grundere.

Det er ikke alle som får de helsetjenester de trenger, Venstre vil gi bedre velferd og helsetjenester der du bor. Det gjelder bl.a. eldreomsorg, psykriatri, rehabilitering og tilbudet til rusavhengige.

Flekkefjord Venstre

Ingeborg Haughom
Gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**