– Vi må ut av hvileskjæret for forskning og høyere utdanning

– Den rødgrønne regjeringen har hatt et hvileskjær når det gjelder høyere forskning og utdanning, sa Venstres Rita Sletner i debatt på Høgskolen i Østfold i går. Venstre prioriterer lærere og forskning først i sine alternative budsjetter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Trine Skei Grande om kunnskap

Foto: Caroline Roka / Tank Design

Ekspertene kan være uenige om det er SV eller Venstre som er best på miljø. De kan diskutere om det er Venstre eller Høyre som har best politikk for bedrifter og satsing på kunnskap. Men ingen er i tvil om at det bare er Venstre som er skikkelig god på begge deler.

En skole for kunnskap og like muligheter krever faglig sterke lærere. Derfor vil Venstre gi alle lærere tid og ressurser til faglig påfyll gjennom systematisk etter- og videreutdanning. Venstre setter kunnskap først og ønsker å utvikle Norge fra fossilnasjon til framtida. Da må vi forske og legge til rette for å etablere nye bedrifter.

Venstre vil:
innføre et kompetanseår for lærere for å sikre faglig påfyll og videreutdanning.
øke opptakskrav og utvide allmennlærerutdanningen til 5 år.
styrke forskningen gjennom økte bevilgninger til universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner.
styrke nyskaping gjennom forenkling, bedre rammevilkår og sosiale ordninger for gründere.
innføre et grønt skatteskifte: Lavere skatt på arbeid, høyere avgifter på miljøfiendtlig adferd.
øke norsk forskningsinnsats til 3 prosent av BNP innen 2013.

10 gode grunner til å stemme Venstre:
1. fordi Venstre vil gå spissen for nødvendig omlegging til grønnere økonomi.
2. fordi Venstre satser på kunnskapssamfunnet — skole, forskning, nye bedrifter.
3. fordi Venstre tør å gjøre det nødvendige — en velferdsreform som vil gi bedre helse og omsorg i større kommuner.
4. fordi Venstre er det liberale partiet som står opp for enkeltmennesket, maktbalanse, åpenhet og personvern.
5. fordi Venstre står for en ansvarlig økonomisk politikk.
6. Fordi Venstre vil gjøre hverdagen lettere for gründere og andre som vil skape en arbeidsplass for seg selv og noen til.
7. fordi Venstre står for en anstendig grunnholdning til alle mennesker og nekter å generalisere folk fra andre land.
8. fordi Venstre vil sørge for et krafttak for jernbanen, med 80 minutters reisetid mellom Halden, Skien, Lillehammer og Oslo S.
9. fordi Venstre står for en ruspolitikk som vil hjelpe dem som trenger det mest.
10. fordi Venstre vil sørge for at regjeringsmakt forankres i det liberale sentrum.

Les mer om debatten i Halden Arbeiderblad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**