Vil Halden Ap stoppe Aps planer om dobbeltspor?

Geir Helge Sandsmark i Halden Venstre er bekymret for at manglende planarbeid i Halden kan forsinke dobbeltsporutbyggingen i Østfold. Her kan du lese innlegget som ble trykket i Halden Arbeiderblad 2. september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Høyre og Arbeiderpartiet i Østfold har omsider kommet til samme konklusjon om jernbaneutbygging, som Venstre har vedtatt i gjeldende fylkestingsprogram ogstortingsvalgprogram. Det er bra at disse partiene også ønsker å kjempe for et realistisk jernbaneløft.

Venstre satser på hurtigtog

Foto: Stein Inge Dahn

Det tempoet, som nå er foreslått, forutsetter at jernbaneverket og de berørte kommunene snarest blir enige om trasévalg. Det er klokt å bruke eksisterende trasé så langt som mulig. Likevel må det gjøres avveininger av arealbruk for å finne plass til dobbeltsporet. Noen steder vil det også være nødvendig med omlegginger for å komme utenom bebyggelse, rette ut svinger eller redusere bratte stigninger. Derfor er det nødvendig at planarbeidet igangsettes omgående, slik blant andre Moss og Fredrikstad allerede har gjort.

Her i Halden velger AP, SV og KrF å bruke energi og kapasitet på å omgå kravene i den nye planloven i stedet for å sette ressurser inn på å lage en god kommuneplan. Slik sett kan Wenche Olsen, om hun kommer inn på Stortinget, risikere at Østfoldbenkens forsøk på rask utbygging av dobbeltspor blir hindret av de manglene i Haldens kommuneplan, hun selv har bidratt til.

Med hilsen
Geir Helge Sandsmark
Leder, Halden Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**