Klima og miljø – den lille forskjellen…

Vindmøllene, – våre gode klimahjelpere!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Reidar Lindseth, Flatanger kommunes ordfører har skjønt det. Vindmøller vil hjelpe vår kommende generasjon videre. Vindmøllene er kanskje ikke så pene å se til, de kan være fuglefangere og ødelegger fjell og fjordlandskaper, der de utplasseres. Møllene er utprøvd på mange kontigenter og nå er møringene igjen på hugget, de satser på en storstilt utbygging av havvindmøller. Hvorfor fomles det i midt – Norge?

Reidar Lindseth

Foto: Karl Buchholdt

Klarer en ikke å se det samme som Reidar Lindseth ser? Kampen for vindmøllelandskaper og en mulighet til klimaendringer, er viktigere enn miljøinngrep, – akkurat nå! Sats på vindmøller i Flatanger, Vikna og Nærøy!
Kampen mot menneskeskapte klimaendringer er viktigere enn noen få valgstemmer!
Link:
Morgendagens løsninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**