Stem Venstre 14. september

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Plakat Hordaland

En liberal politikk for framtiden handler om å tro på enkeltmenneskenes muligheter og evner, og samtidig styrke fellesskapet. Venstre vil prioritere å bygge kunnskapssamfunnet, fornye velferdssamfunnet og skape lavutslippssamfunnet.

Det viktigste for Venstre i neste stortingsperiode er:
Å ta steget over i lavutslippssamfunnet
Overgang fra å være en fossilnasjon til å bli et moderne samfunn basert på fornybar energi
Bevare naturen, miljøet og ressursene våre for en bærekraftig framtid
Å bygge kunnskapssamfunnet
En storstilt satsing på skole, kunnskap og forskning
Flere gründere og nye bedrifter
Å reformere velferdssamfunnet
Mer behandling, bedre pleie og mer omsorg i folks nærmiljø
Styrke lokaldemokratiet gjennom nye, sterkere kommuner som er i stand til å overta velferdsoppgaver fra staten

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.

Se flere videoer fra Hordaland Venstre på YouTube

Stortingsvalglisten
Se hvem du kan stemme på her

Nyhetssaker fra Hordaland Venstre
Hordaland Venstres nettside blir oppdatert daglig

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Mer om Venstres politikk
Venstres stortingsvalgprogram vedtatt på Venstres landsmøte i 2009 (104 sider) gir en samlet oversikt over Venstres politikk.

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål om Venstres politikk. Send en epost til [email protected]

GODT VALG!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**