Sikker veg for alle nå!

Risør Venstre mener Regjeringen/Stortinget straks må beslutte å etablere hurtigtog forbidelse og 4 felts hovedveg fra Oslo til Stavanger, og deretter avsette midler slik at utbyggingen kan gjennomføres uten hensyn til skiftende politiske vinder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Venstre ønsker sikker E 18 nå

Venstre ønsker sikker E 18 nå
Foto: Jan Kløvstad

Så skjer det igjen det som ikke skal skje. Vi vokner til nyheten om at tre mennesker omkom i en frontkollisjon på E18 gjennom Bamle. Visjonen om null drepte i trafikken fikk igjen et skudd for baugen, og vår medfølelse går til de omkomnes familier, venner, arbeidskammerater og kjente ellers.

Den tragiske dødsulykken viser samtidig at vi trenger politikere som straks tør ta viktige overordnede og endelige beslutninger for vår fremtidige samferdselspolitikk basert på hurtigtog og 4 felts veg mellom Oslo og våre storbyer.

Risør Venstre mener Regjeringen/Stortinget straks må beslutte å etablere hurtigtog forbidelse og 4 felts hovedveg fra Oslo til Stavanger, og deretter avsette midler slik at utbyggingen kan gjennomføres uten hensyn til skiftende politiske vinder. Den nye 4 felts E18 fra Grimstad til Kristiansand er et glimrende eksempel på den standard vi ønsker idet denne vegstrekningen også tar vare på tilførselsveger og tilknytningspunkt på E18, og tilsvarende planer finnes for etablering av hurtigtog.

For Risør vil etablering av hurtigtog forbindelse og en trygg tilførselsveg fra Risør til E18, nytt kryss på Vinterkjær og ny 4 felts veg mot Grimstad og østover mot Bamle i tillegg være et viktig virkemiddel for å snu dagens fraflytting til befolkningsvekst. Når gode tog- og vegforbindelser med tilgang til hyppige avganger med kollektivtrafikk til bl.a. Grenland og Grimstad/Kristiansand blir innenfor akseptabel avstand/tid, vil det også bli attraktivt å bosette seg i Risør.

Godt valg – stem Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**