StatoilHydro må ut av oljesandprosjektet i Canada!

Utrolig nok går APs statsminister Jens Stoltenberg god for oljesandprosjektet StatoilHydrdo har i Canada. Det viser APs sanne ansikt i forhold til miljøkampen når de skyver ansvaret for utslippover på andre nasjoner selv når et stort og mektig norsk foretak står bak utslippene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Venstre for miljø, kompetanse og velferd

Venstre for miljø, kompetanse og velferd
Foto: Jan Einar Henriksen

Hva kan vi da vente oss i Lofoten og Vesterålen, og i Skagerrak for den del?

Dagens norske Regjering har en enestående mulighet til å fronte miljøkampen. De har midlene, teknologien og ikke minst har de flertall til å vise at de kan, men DE VIL IKKE. Risør Venste stiller seg undrende til denne manglende vilje til handling, forståelsen for miljø og betydningen av tydelige signaler.

Venstre har tatt et klart og tydelig standpunkt mot utvinning av olje i Lofoten, Vesterålen og Skagerrak. Risør Venstre mener også at oljesandutvinning i Canada er et feilspor for StatoilHydro og når den sittende Regjering ikke vil gjøre noe med det er valget enkelt. BYTT REGJERING og få inn politikere som tar miljøet på alvor.

Godt valg – stem Venstre for miljø, kunnskap og velferd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**