Venstre bedre en Miljøpartiet De Grønne på en ny miljøtest utført av WWF Norge

WWFs klimatest i valgkampen har avslørt at det er store og avgjørende forskjeller på partiene i klimapolitikken. SV og Venstre har havnet på topp, FrP er suverent dårligst, men Ap og Høyre er likevel de største skuffelsene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Natur, sol, hav

Foto: Tone Rasmussen

Partiene har svart på spørsmål både om målsettinger og konkrete tiltak i klimapolitikken. For eksempel har de svart på spørsmål om sin holdning til å innføre forpliktende årlige mål for klimautslipp, om å trekke StatoilHydro ut av tjæresanden i Canada, om lyntog, el-biler, vern av Lofoten-Vesterålen med mer.

Når miljø er en viktig valgkampsak, er det også viktig at velgerne vet hvilke partier som er best på det. Testen viser at det er både lett og viktig å gi miljøråd til velgerne. Hvis du er opptatt av klima og vil støtte de borgerlige, stemmer du Venstre. Vil du støtte de rødgrønne, stemmer du SV, sier Rasmus Hansson, generalsekretær i WWF.

WWF vurderer partienes standpunkter:

Bioenergi og helhetlig skogforvaltning:

Avgiftsfritak for ladbare biler:
El-drift av oljeplattformer:
Statkraft og fornybar energi:
Tallfestede årlige utslippsmål:
Lyntog:
Tjæresand:
Fyringsolje:
Lofoten og Vesterålen:
Energisløsende biler:
Utslippsmål:

Les mer : WWF

Les også test fra Natur & Miljø:

Miljøvennlig

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Kenneth Berg, styremedlem Skien Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**