-Klimaspørsmål må prege alt vi gjør

I klimaarbeidet må vi få lov å kutte de lokale klimagssutslippene vi rår over. Nå kan det dessverre virke som det praktiske arbeidet er mer preget av klimatilpassning enn vilje til å endre samfunnet og få til kutt, sier Venstres Helge Solum Larsen som er byutviklingspolitiker og stortingskandidat for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Helge Solum Larsen 1

Foto: Vidar Grundetjern

Solum Larsen opplever daglig i sitt politiske arbeid hvordan hensynet til klimapolitikk må vike, selv om både de teknologiske løsningene finnes og selv når det er lokalpolitisk vilje til å gjøre noe konkret.
I Stavanger har Venstre klart å samle støtte for en rekke grep som ville redusert de lokale klimagassutslippene.

-Vi fikk bystyret til å slutte seg til et overordnet mål om 20 prosent reduksjon innen 2020, i forhold til nivået i 1990 . Vi har fått flertall for at det i alle saker skal omtales om vedtaket bringer oss i retning målet eller bort fram det. Selv dette er bare et steg på veien. På sikt må vi bevege oss i retning det karbonnegative samfunnet, sier Solum Larsen.

Les mer her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**