Venstre vil ha et nyskapende næringsliv

I Venstre tror vi at verdiene må skapes før de kan brukes. Det kan best skje i private bedrifter, og som et resultat av nytenkning, oppfinnsomhet og gründervirksomhet. Vi tror altså ikke at morgendagens løsninger kan klekkes ut på politiske partikongresser. Derfor er Venstre næringslivets venn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Maritim industri på Gismerøya i Mandal

Offentlig sektor og offentlig velferd er helt avhengig av verdiskapingen i det private næringsliv og av at initiativrike personer satser, tar risiko og omsetter ideer til handlinger.

Abid Raja Næringsliv

Derfor er utgangspunktet i Venstres næringspolitikk gode generelle rammevilkår for alle deler av næringslivet, kombinert med en målrettet innsats for utvikling av flere og bedre kunnskapsbedrifter.

Vi vil satse på forskning og nyskaping og legge bedre til rette for dem som vil skape en arbeidsplass for seg selv og flere.

Mandal er et godt eksempel på et lokalsamfunn som ble grunnlagt og har vokst med utgangspunkt i forretningsteft og gründervirksomhet fra private initiativtakere. Det har medført at vi har et rikt og mangfoldig næringsliv, som har sin ryggrad i byens industrimiljø.

Industrigründerne i Mandal har gjennom tidene utnyttet fordelene vi har med vår maritime tilknytning, med gode havneforhold og med mulighet for effektiv transport av råvarer og ferdige produkter til kunder over hele verden.

Denne utviklingen må fortsette. Vi er helt avhengig av nyskapning og nytenkning for å erstatte de bedriftene som av ulike årsaker må legge ned eller redusere antall ansatte. Det offentlige må legge forholdene til rette for industrietablering, og for å stimulere til nysatsing og nyskapning i næringslivet.

Et godt eksempel på slik nyskapning, kan man lese om i denne artikkelen i Lindesnes avis.

Venstre er et teknologioptimistisk parti. Vi tror at morgendagens utfordringer

 Gode havneforhold i Mandal

Gode havneforhold i Mandal
Foto: Stein Inge Dahn

kan løses ved å høste av en mye mer offensiv forskningsinnsats, og en mye mer målrettet satsing på kunnskapsutvikling i skolen, enn hva den rødgrønne regjeringen har evnet å prestere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**