Bli med i Venstre!

Gjør som tusen andre etter valget, og meld deg inn i Venstre du også!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Meld deg inn her:

https://www.venstre.no/skjema/innmelding/

Hvem er vi?

Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og hvor vi tar ansvar for hverandre og for miljøet.

Ved Stortingsvalget i 2009 fikk Venstre en oppslutning på 3,9 prosent og dermed 2 representanter på Stortinget. Vi manglet kun 3200 stemmer på landsbasis for å komme over sperregrensen. Lars Sponheim er partiets leder fram til landsmøtet våren 2010.

Venstre fikk 6,2 prosent av stemmene i Rogaland ved kommunestyrevalget i 2007. Vi fikk samtidig 5,5 prosent av stemmene ved fylkestingvalget og har 3 representanter i fylkestinget.

I de kommende årene er våre kjernesaker å ta skrittet over i lavutslippssamfunnet, å bygge kunnskapssamfunnet og å reformere velferdssamfunnet.


Hvorfor bli med?

Venstre er framfor alt en arena hvor du kan delta i politisk arbeid på et sosialliberalt grunnlag. Det viktigste arbeidet vårt er lokalt, men som medlem i et nasjonalt parti kan du også delta i aktiviteter på fylkes- og nasjonalt nivå.

Som medlem i et lokallag i Rogaland Venstre er du velkommen til å delta på gruppemøter. Det vil si at du kan gi dine synspunkter på saker som skal behandles i kommunestyret og andre kommunale utvalg, og dermed kunne påvirke beslutningene.

Hva forplikter jeg meg til? Må jeg være aktiv?

I Rogaland Venstre er alle velkommen, og medlemskap medfører ikke forpliktelser, utover å betale medlemskontingenten. Hvor aktiv du ønsker å være er opp til deg selv, men vi håper selvsagt at du vil engasjere deg!

Hvis du ønsker å bli medlem kun for å støtte arbeidet vi gjør, men helst ikke vil være aktiv, er det helt i orden. Flere medlemmer gir oss økt motivasjon og engasjement for arbeidet, og det øker slagkraften vår som organisasjon!

Du kan gjerne ta kontakt med oss (e-post: [email protected]) dersom du ønsker mer informasjon før du avgjør om du vil melde deg inn.

Hjertelig velkommen som medlem i Venstre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**