Fortsatt sterkt Venstre i Halden

Som kjent, har Halden et særskilt behov for utvikling av gode åpne, lokaldemokratiske prosesser. Denne kampen vil Halden Venstre fortsette med uforminsket styrke, skriver lokallagsleder Geir Helge Sandsmark i et leserinnlegg trykket i HA 17. september. Etter det dårlige valgresultatet for Venstre, blir arbeidet i lokallaget enda viktigere, uttaler han også i et intervju med HA 16. september. Leserinnlegget finner du i denne artikkelen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Etter et svært skuffende resultat til stortingsvalget, kan det være greit å slå fast at Venstres lokallag og kommunestyregruppe i Halden ikke er svekket. For ny vekst, er vårt lokale arbeid for lokaldemokrati, miljøsaker, næringspolitikk, skolepolitikk, gode ungdomsmiljø og et mangfoldig kulturliv minst like viktig som før valget.

Geir Helge Sandsmark

Foto: Halden Dagblad

Samtidig, som valgresultatet var både overraskende og skuffende, føler jeg at den faste hodningen i forhold til forpliktende regjeringssamarbeid var riktig. Vårt menneskesyn, miljøsyn og ansvar i økonomisk politikk er viktigere enn regjeringsdeltakelse. Så får vi ta til etteretning at vi ikke maktet å tydeliggjøre sakene nok i all støyen rundt regjeringsalternativer. Desverre tok denne diskusjonen så mye oppmerksomhet at valget dreide seg mer om regjeringsalternativer enn om politikk og selve Stortingsvalget. Her må Venstre selv ta sin del av ansvaret og finne bedre måter å kommunisere med velgerne på, slik at vi kan vokse mer enn de drøyt 3 300 stemmene vi manglet på å komme over sperregrensen.

Mitt eget politiske engasjement skyldes en erkjennelse av at demokrati og demokratisk kultur ikke er en selvfølge, men et gode som må dyrkes og utvikles hver dag. Jeg finner Venstres sosialliberale ideologi, med framtidstro, tro på enkeltmenneske og på demokratibygging nedenfra, som den beste plattformen for slik politikk. Takk til alle som støttet disse ideene ved å stemme Venstre ved dette valget.

Som kjent, har Halden et særskilt behov for utvilking av gode åpne, lokaldemokratiske prosesser. Denne kampen vil Halden Venstre fortsette med uforminsket styrke.

Med hilsen
Geir Helge Sandsmark
Leder, Halden Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**