Dialogmøte med kollektivgruppen i kommunen/ fylket

Samfunnsdebatten inviterer til dialogmøte mandag 21.september om kollektiv i Bodø. På Samfunnet (Høgskolen i Bodø) mandag kl 19.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Kollektivgruppen som skal jobbe med den framtidige kollektivløsningen i Bodø kommune kommer på dialogmøte med studentene — den største bruker gruppen! Her kan studentene og andre interesenter få diskutert hvilke problemstillinger de møter med dagens tilbud, men ikke minst være med å påvirke den framtidige løsningen.

Fylket stiller med samferdelsråd May Valle (V) (også leder av kollektivgruppen).
Bodø Kommunes administrasjon stiller med byplansjef Jørn Roar Moe.
Fra Høgskolen kommer Gisle Solvoll. Solvoll arbeider med FoU innenfor logistikk- og transportøkonomi og underviser kommende siviløkonomer ved HHB i fagområdet. Han har spesiell kompetanse i nytte- kostnadsanalyser, regional luftfart, utforming og analyse av takstsystemer samt logistikkanalyser for næringslivet
Fra SLF, Bodø og BodøSyklistene stiller Lars Christensen

I tillegg hadde vi invitert både NSB og Jernbarneverket til å stille med representanter, men det ble desverre for kort varsel for dem.

Program for dialogmøte:
19:00-19:05 Velkommen til dialog, rammer for kvelden.
19:05-19:20 Byplansjefen innleder med kommunens planer for kollektivsatsing bl.a nye busstraseer i sentrum.
19:20-19:35 Fylkesråden klargjør kollektivgruppens mandat og visjoner.
19:35-19:50 Solvoll fremlegger tanker og ideer for mulig kollektiv utvikling i Bodø.
19:50-20:10 Pause
20:10-20:25 Bodø syklistene med sykkelens rolle I framtidens kollektivsatsning.
20:25-20:40 Studentleder Anna Cecilie Jentoft om studentenes ønsker for framtidig kollektiv satsning i Bodø kommune.
20:40—21:20 Dialog, spørsmål og svar fra deltakerne til innlederne.
21:20—21:30 Oppsummering og veien videre.

Vi lover bedre buss
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**