Lokallagssamling: Venstre – veien videre

Rogaland Venstre arrangerer samling lørdag 26. september for lokallagsledere, gruppeledere og andre interesserte for å diskutere veien videre for partiet etter Stortingsvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Venstres logo

Tema for lokallagssamlingen er

• veien videre
• medlemsveksten: aktiviteter og meningsfullt innhold,
• lokalvalget 2011
• revansj 2013

Tid: Lørdag 26. september kl 1130-1400
Sted: Sølvberget (Kiellandrommet) i Stavanger.

Bli inspirert til revansj her >>

Rogaland Venstre har siden 2006 arbeidet etter en årlig justert handlingsplan for å bedre det politiske og organisatoriske arbeidet i lokallagene og i fylkeslaget.

Handlingsplanen bygger på følgende verdigrunnlag:

Åpen
Venstre skal være et åpent politisk parti. Dette skal gjenspeiles i vårt daglige arbeid. Organisasjonen skal i alle ledd være preget av åpenhet for nye ideer og tiltak, og medlemmene skal oppleve at de er mennesker med viktige bidrag.

Inkluderende

Partiets politiske prosesser skal være preget av en inkluderende kultur, dog slik at vedtatte programmer respekteres i det daglige arbeidet. Nye medlemmer skal inkluderes i partiarbeidet.

Alle medlemmer skal informeres godt om partiets arbeid. Tillitsvalgte bør bruke media offensivt, slik at partiets velgere gjøres kjent med partiets vurderinger i den aktive samfunnsdebatten.

Ansvar
Alle partiets tillitsvalgte skal få tilbud om opplæring slik at de får god kjennskap til Venstres idégrunnlag og politikk. Tillitsvalgte i partiets organer har et særlig ansvar for å gi oppmerksomhet til nye medlemmer. Partiets folkevalgte bør inkludere de representative fora i det daglige arbeidet, samt informere organisasjonens tillitsvalgte på en god måte.

Med bakgrunn i dette vil Rogaland Venstre sette i verk ulike tiltak på lokal- og fylkesnivå for å sikre at nye medlemmer så snart som mulig blir gitt tilbud om å delta i både det daglige arbeidet i organisasjonen og arbeidet med å løfte Venstre fram mot de kommende valg i 2011 og 2013.

Tiltakene er delt inn i to hovedkatergorier. Kortsiktige tiltak er tiltak i perioden september 2009 til og med februar 2010. Langsiktige tiltak er tiltak som delvis bygger på de kortsiktige tiltakene, eller de er selvstendige tiltak som implementeres i perioden 2010 til valget i 2011.

På møtet vil det bli gjort rede for de nødvendige tiltakene på kort og lang sikt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**