Kommuneplan (2011-2023)

Ås Venstres innspill til sentrale tema i neste kommuneplan (2011-2023).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Ås Venstre vi vil supplere, utdype og begrunne noen tema vi synes er viktige.

• Klimaplanen
• Kommunesentre
• NVH/VI
• Vegsystemer og lokaltrafikk
• Forbedret kollektivtilbud.
• Sykkelveier.
• Folkehelse.
• Løpende dialog og samarbeid med UMB
• Overnattingstilbud i kommunen

Ås Venstres innspill til sentrale tema i neste kommuneplan (2011-2023)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**