Kommentar: Sykehusene må høre på kommunene

Venstres Svein Abrahamsen har et innlegg om samhandlingen mellom sykehusene og kommunene i Dagbladet den 29. september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Les hele innlegget her:

Sykehusene må høre på kommunene

Regjeringen har lansert en samhandlingsreform fordi de statlige sykehusene ikke samarbeider godt nok med kommunene. Dette er kanskje den største utfordringen som helsetjenesten her til lands står overfor. Pasientene har behov for et helhetlig behandlingstilbud, og det forutsetter god kontakt mellom sykehusene og kommunene.

Helsedepartementet har siden 2006 utnevnt et flertall av styremedlemmene i sykehusene blant lokalpolitikere foreslått av kommunene. Dette skulle gi bedre kontakt mellom innbyggerne og sykehusene, men har ikke lykkes. En forskningsrapport viste nylig at styremedlemmene selv ikke i viktige saker i særlig grad tar kontakt med noen utenfor sykehuset.

Sykehusene må bli flinkere til å lytte på representanter for lokalbefolkningen før de tar viktige beslutninger. Sykehusene har plikt til å høre på pasientorganisasjonene i utarbeidelsen av sine langsiktige planer. Kommunene bør få en tilsvarende rett til å bli gjort kjent med planene til sykehusene og mulighet til å gi innspill. Dette kan bedre samhandlingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**