Energi- og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum ut på høring

Nå foreligger utkast til energi- og klimaplan for Hurum. Dersom du mener noe i sakens anledning må du hive deg rundt og sende inn et høringssvar fort. Fristen går nemlig ut allerede 16. oktober.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Klimakampanje

Foto: Per Lien

Miljøutvalget i Lier, Formannskapet i Røyken og Plan- og utviklingsutvalget i Hurum kommune behandlet i august/september forslag til Energi- og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum og gjorde følgende vedtak: Energi- og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum, datert august 2009, legges ut til offentlig ettersyn.

Endelig politisk behandling vil skje i november/desember.

Forslaget til energi- og klimaplan kan du lese her.

Innspill/merknader sendes som fellesmerknad til Lier kommune, miljø- og samfunnsutvikling, Postboks 205, 3401 Lier

eller evt. som separat innspill/merknad til Hurum kommune, Hurum drift, Øvre skoledalen 12, 3482 Tofte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**