Dårlig for mennesker og miljø

Helge Solum Larsen er skuffet over Soria Moria 2. -Klimapolitikken er ikke handlekraftig. Asylpolitikken er hard og urettferdig. Det iverksettes ikke nødvendige tiltak for å modernisere offentlig sektor og for å sikre arbeidskraft til å løse velferdsoppgavene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Solum Larsen er sentralstyremedlem og leder i Rogaland Venstre.

Helge Solum Larsen

Foto: Frode Kleppe

Klimatoppmøtet
-Soria Moria 2 synes å innlede en klimapause. Tidspunktet burde nå være inne til handling og iverksetting av tiltak. Radikale og nødvendige kutt i klimagassutslippene i Norge kommer ikke. En omdefinering av måltall har ingen praktisk betydning når det ikke er vilje til gjennomføring av nødvendige tiltak, sier Solum Larsen.

Det er dermed helt uklart hva Norges posisjon vil være under København-toppmøtet i desember. -Norge signaliserer med dette fortsatt ensidig tro på kvoter, samt skogplanting. Kvotesystemet er svært usikkert etter dommen i EU i saken Polen og Estland har reist. Det er uansett bortimot umorask dersom Norge ikke gjør betydelige kutt hjemme.

-Det er ironisk å registrere at rovdyrkutt omtales med flere punkter og mer entusiasme enn kutt i klimagassutslippene. Da er det grunn til å være bekymret over begge deler.

Hard og uvennlig asylpolitikk
Regjeringen legger opp til frihetsberøvelse, mål om redusert antall oppholdstillatelser på humanitært grunnlag, meldeplikt og pålegg om bosted. Generelt krav om fire års arbeid – eller utdanning som vilkår for å få bo sammen med sin familie. -Soria Moria 2 viser at en stemme til regjeringspartiene var en stemme på Fremskrittspartiets politikk.

-Tiltakene er harde og urettferdige og langt unna det norske idealer til nå har handlet om, sier Solum Larsen. -Tiltakene vil gjøre livet verre for mange i Norge, uten at det finnes grunnlag for å tro at det vil få ned antallet asylsøknader, sier Solum Larsen. —Det blir også helt uklart at det å søke om asyl for å få beskyttelse er en av de sentrale menneskerettighetene.

-En slik politikkutforming gir signal om Norge som et uvennlig land. Det kan få store konsekvenser for den rekrutteringen av arbeidskraft vi må få på plass dersom vi skal ha noen som helst mulighet til å løse våre velferdsutfordringer, sier Solum Larsen.
Regjeringspartiene viser selv til det enorme behovet vi har for arbeidskraft blant annet innen eldreomsorgen. -Med dette som bakteppe må vi ha en helt annen åpen og inkluderende holdning ovenfor mennesker som kan tenke seg å jobbe og bidra i det norske samfunnet. Verken dette eller muligheten til å modernisere offentlig sektor, altså gjøre ting smartere, tar regjeringen inn over seg.

Ikke handling men vurdering
Venstre konstaterer at den Arbeiderpartietdominerte regjeringen snart kan skifte navn til "vurderingsregjeringen". Hele 50 ulike tiltak i "Soria Moria 2" skal "vurderes". Et viktig område for Venstre som personvern er nærmest helt fraværende i den nye regjeringsplattformen.

Personvernets største nederlag
I en 81 siders erklæring er personvernet avspist med 13 uforpliktende linjer hvor det mest oppsiktsvekkende er intern uenighet og avklaring av at Arbeiderpartiet skal implementere Datalagringsdirektivet. — Dette prøvde jeg uttalige ganger å gjøre til et tema i valgkampen, dessverre uten å lykkes. Nå kan personvernet komme til å lide sitt absolutt største nederlag. Jeg tror Venstre må bli enda mer kompromissløse i sin kamp for enkeltmenneskets integritet i tiden som kommer, sier Solum Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**