Nytt rådhus i Tønsberg

I forbindelse med de siste dagers debatt om rådhuset sende Tønsberg Venstre ut følgende pressemelding.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Nytt rådhus i Tønsberg

-"Tønsberg Venstre ønsker at Tønsberg kommune skal bygge nytt rådhus. Det er viktig at vi som ansvarlige arbeidsgivere gir de ansatte i kommunen gode arbeidsforhold"-, sier gruppeledere for Tønsberg Venstre Raymond Henriksen.

-"Venstre er bekymret for den vendingen saken angående bygging av rådhuset har tatt. Nå som både riksantikvaren og statens veivesen kommer med sterke innsigelser til løsningene som er valgt, er det viktig at byens politikere er proaktive for å sikre at byen kan bygge nytt rådhus"-, fortsetter Raymond Henriksen

-"Dersom dagens planer ikke kan eller bør realiseres, må man allerede nå se på alternativer"-.

Venstre mener at det er viktig at det nå settes ned en gruppe som er bredere sammensatt en dagens "rådhusgruppe" for å se på dagens prosjekt/ fremdriften og vurdere alternativer.

Venstre foreslo i utgangspunktet å bygge rådhuset på gamle Bjørn Farmann tomten. Kanskje det kan være en god plan B, avslutter Henriksen.

Les om saken i TB

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**