Hvem ønsker du i Venstres sentral og landstyre?

Valgkomitéen inviterer deg til å komme med forslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Valgkomiteen i Venstre har startet sitt arbeid frem mot landsmøtet som skal avholdes 16. -18. april 2010. Komiteen har følgende foreløpige fremdriftsplan:

Innen 1. november 2009:
Frist for å sende inn forslag til kandidater.
Frist for sentral- og landsstyremedlemmene (som ble valgt i 2008) til å svare på om de ønsker gjenvalg.

Innen utgangen av januar 2010:
Valgkomiteens innstilling skal være ferdig og kan offentliggjøres.

16-18. april 2010:
Landsmøtet velger nytt sentral- og landsstyre.

Valgkomiteen består av May-Britt Vihovde (leder), Andreas K. Enge (nestleder), Borghild Tenden, Randi Øgrey, Jan Kløvstad, Øystein Nilsen, Line M. Rustad, Anne Solsvik og Torild Skogsholm.

Valgkomiteen vil med dette invitere organisasjonen til å komme med forslag til kandidater til de valg som skal foretas på landsmøtet.

Svarfrist er satt til søndag 1. november 2009, kl. 16.00.

Vi ber om at deres forslag sendes til:

Venstre
v/ Valgkomiteen
Møllergata 16
0179 Oslo
e-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**