Fattige barn trenger handling — ikke debatt

“Om 4 år bør alle politiske partier si — Vi er uenige om mye, men vi er stolte av en ting. Sammen har vi gjort livet lettere å leve for tusenvis av barn og familier i dette landet,” skriver leder av Østfold Unge Venstre Per Magnus Finnanger Sandsmark i dette innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Per Magnus Finnanger Sandsmark

Foto: Halden Venstre, arkiv

Alle barn i Søgne bør ha tilbud om barnehageplass.

Foto: .

Venstreleder Lars Sponheim foreslo på TV2s folkemøte 19. august at politikerne måtte slutte å prate om fattigdom og i stedet gjøre noe for de fattige, og særlig de fattige barna. Om 4 år bør alle politiske partier si — Vi er uenige om mye, men vi er stolte av en ting. Sammen har vi gjort livet lettere å leve for tusenvis av barn og familier i dette landet.

For å følge opp vårt ønske i valgkampen har Venstre foreslått 10 konkrete tiltak vi mener er viktige å ha med når man skal finne løsninger for disse fattige barna og deres familier. Vi ønsker blant annet å forenkle og øke sosialstønaden til økonomisk vanskeligstilte og målrette Husbankens hjelpemidler slik at de som ikke har økonomisk mulighet til å få en bolig skal få dette. I tillegg vil vi gjøre det lettere økonomisk å komme seg i arbeid mens man er i trygd for arbeid er nøkkelen til døra ut av fattigdommen og til nye sosiale nettverk.

I Norge har vi en lang og god tradisjon for universelle løsninger som sikrer alle like gode muligheter i fellesskapet. Slike ordninger krever likevel tilpasninger for at de skal kunne nå de som trenger det aller mest. Derfor vil Venstre ha ulike barnehage- og SFOpriser samt barnetrygdsatser slik at de med dårlig råd skal betale mindre enn de med god råd. Det sikrer reell sosial utjevning.

I Soria Moria II sier regjeringen at de vil komme med konkrete tiltak for å redusere fattigdommen blant barn. Vi håper de inviterer alle partiene på Stortinget til å komme med gode målrettede løsninger raskt for disse barna og familiene. Fattige barn er ikke noe man slår politisk mynt på, det er noen man går sammen om å løfte. Ingen velger sin barndom, derfor må de få man sørge for at alle får en så god barndom som mulig uansett regjering.

Per Magnus Finnanger Sandsmark
Leder av Østfold Unge Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**