Dalane distriksmedisinske senter – samhandling i praksis

Dalanekommunene og SuS /Stavanger universitetssykehus) er klare for et bedre tilbud til innbyggerne i Dalane. Tanken er å utnytte kompetansen som finnes i kommunene og på SuS avdeling 3 øst i Egersund på en bedre måte,

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Frykten for at Eigersund kommune skal minste de hard trengte avlastningsplassene på 2 Vest er ubegrunnede sa Johannes Bergsåker-Aspøy til kommunestyret i Eigersund. Tilbudet skal bli bedre for alle samarbeidende parter i dette samhandlingsprosjektet som vil gå over to år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**