Årsmøte i Søndre Nordstrand Venstre

Velkommen til årsmøte tirsdag 27 oktober

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Dato: Tirsdag, 27.10.2009
Tid: Kl. 18.30 – 21
Sted: Lusetjern skole, Nordåsveien 1, Holmlia

Saker:
ÅM 01/09 KONSTITUERING
01.01 Registrering av fremmøtte
01.02 Godkjenne innkalling og dagsorden
01.03 Velge møteleder, -referent, protokollunderskriver og evt. tellekorps
ÅM 02/09 AKTUELLE POLITISKE SAKER
02.01 Diskutere aktuelle politiske saker og behandle evt. forslag til uttalelser
02.02 Saker til Oslo Venstre (styret, bystyregruppen, hovedstyret, årsmøtet etc.)
ÅM 03/09 ÅRSMELDING
Behandle styrets (og BU-gruppens) årsmelding for 2009
ÅM 04/09 INNKOMNE FORSLAG
Forslag fra medlemmene må være bydelslaget ihende minst 5 dager før bydelsårsmøtet
ÅM 05/09 HOVEDRETNINGSLINJER FOR VIRKSOMHETEN
05.01 Aksjonsuke i bydelen
05.02 Møter og aktiviteter i bydelen
ÅM 06/09 VALG
06.01 Velge bydelslagsleder
06.02 Velge bydelslagsnestleder
06.03 Velge 1 – 3 styremedlemmer
06.04 Velge eventuelle varamedlemmer
06.05 Velge lokal valgkomite
06.06 Velge utsendinger til Oslo Venstres årsmøte februar 2010
ÅM 07/09 AVSLUTNING

Vi ønsker alle nye medlemmer spesielt velkomne.
VEL MØTT! – Vær vennlig å gi beskjed om du kommer eller ikke.

Med vennlig hilsen

Morten Langholen
Bydelslagsleder Tlf: 99 31 49 43
E-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**