Ja til robuste fagmiljø – ja til færre kommuner

NRK Vestfold har i dag et intervju med leder av Tønsberg Venstre Hilmar Flatabø.
Her kan du høre intervjuet og lese pressemelding fra Tønsberg Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Her kan du høre intervjuet på NRK NYHETENE

(Det lengste intervjuet spilles av etter 01.04.30)

Pressemeldin:Fremtide trenger gode og stabile fagmiljøer
En viktig oppgave for politikere er å sikre kvaliteten på de tjenester som blir levert til innbyggere, både de som blir levert i dag og ikke minst sikre kvaliteten på de tjenestene som skal leveres i fremtiden. Nøkkelen til god kvalitet er flinke mennesker med god kompetanse.
Gode og stabile fagmiljøer er en forutsetning.
-"Jeg er helt overbevist om at gode og stabile fagmiljøer i fremtiden vil kreve nye strukturer. I klartekst betyr det større kommuner, også her i Vestfold. Spørsmålet blir om vi har mot til å være i forkant, og forme egen fremtid. Alternativet er å holde på dagens struktur til man en dag blir tvunget til å endre den"-, sier leder av Tønsberg Venstre Hilmar Flatabø.

Vestfolds kommunevåpen

Foto: Wikipedia

Nrk meldte for en tid tilbake at mange små kommuner ikke brukte resultatene fra nasjonale prøver til å heve kvaliteten i sine skoler. -"Jeg tror ikke de gjør det av uvilje, men heller fordi de ikke har kompetanse til å gjøre noe med resultatene. Da må man stille seg spørsmålet om hva som er viktig. Er det kommunegrensen eller innholdet i skolen"-, sier Flatabø.

Den siste tiden har flere kommuner snakket om et tettere samarbeid for å forbedre de kommunale tjenestene til innbyggerne i Vestfold. Blant annet var Andebu og Stokke nesten i havn med en avtale om å samlokalisere barnevernet i de to kommunene, selv om man var enig at et samarbeid ville styrke barneverntjenesten, valgte Andebu ikke å delta i samarbeidet.
Men de to kommunene skal trolig samarbeide innen område jordbruk og skogbruk. Her ser de nytten av å samle kompetansen.

Fra 1.mai 2010 skal kommune Hof, Holmestrand og Re opprette et felles skatteoppkreverkontor.

-"Jeg ser fordeler at kommuner samarbeider tett. Alle innser at ved å samle kompetanse kan man levere bedre tjenester, men et økt interkommunalt samarbeid kan skape et demokratisk problem hvor det enkelte kommunestyre mister noe av styringsretten og ansvaret Hvis det er et stort behov for interkommunalt samarbeid, kan ikke det nettopp være et uttrykk for at kommunene bør slå seg sammen"-, avslutter Flatabø

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**