Konflikten i brannvesenet

På spørsmål fra Roar Günther Andersen, i kommunestyremøtet 22. oktober, svarer ordføreren at konflikten i brannvesenet er løst. Dette har skapt reaksjoner fra tillitsvalgte i kommunen. Artikkelen inneholder spørsmålet samt lenker til medieoppslag om saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Forespørsel til ordføreren:

En viser til den pågående arbeidskonfliktetn i Halden Brannvesen. Slik det nå oppfattes av publikum er dette nå blitt så alvorlig at det kan få konsekvenser for brannsikkerheten.

Roar

Foto: Roar

Vil ordføreren straks bidra til at denne konflikten løses, da konflikten er i ferd med å forsure hele arbeidsmiljøet i brannvesenet. I dag kunne vi høre på NRK Østfold at tillitsvalgte fra Delta og Fagforbundet har brutt samarbeidet med Halden kommune på området brann.

Hva vil ordføreren gjøre for å få slutt på konflikten?

Svaret, gjengitt i ingressen, er å finne i HAs papirutgave fredag 23. oktober.

Se tilltsvalgtes kommentar til HA her
NRK Østfolds omtale av bruddet finnes her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**