Et samfunn i utvikling

Østre Toten er en av mange distriktskommuner som sliter med negativ
befolkningsutvikling. Østre Toten Venstre ser at dette er en av våre
største utfordringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Se her for hva mer Østre Toten Venstre mener om samfunnsutvikling.

Nyheter:
Østre Toten kommune, en aktiv personalutvikler.
Arbeidsgruppe for alternative boformer.
Hvorfor ikke Hov, Lundemoen?.
Debatten er i gang.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**