Ryddig kommunal saksbehandling, nå!

Østfold kommunerevisjon påpeker i en rapport at kommunens praksis i behandling av byggesaker ikke sikrer likebehandling i slike saker. Rapporten er en invitasjon til Halden kommune om selv å ta tak i forhold som leder til uheldig saksbehandling, eller forhold som sår tvil om likhet, skriver Geir Helge Sandsmark i dette innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Østfold kommunerevisjon påpeker i en rapport at kommunens praksis i behandling av byggesaker ikke sikrer likebehandling i slike saker. Revisjonen foreslår flere tiltak for forbedring av selve saksbehandlingen og retter samtidig en advarende pekefinger mot politisk innblanding i kommunens administrative behandling.

Dokument

Foto: Microsoft

Rapporten er en invitasjon til Halden kommune om selv å ta tak i forhold som leder til uheldig saksbehandling, eller forhold som sår tvil om likhet. Jeg stiller meg derfor uforstående til kommentarene fra både rådmannen (rapporten) og APs gruppeleder (HA, 30. oktober) når de etterlyser eksempler på vilkårlig behandling.

Det går klart fram av rapporten at kommunerevisjonen har utført en systemrevisjon. Slik er det kommunens rutiner og gjennomføring av disse, som er gjenstand for revisjon, ikke enkeltsaker. Rapporten dokumenterer tydelig at gjeldende praksis ikke sikrer likebehandling godt nok. Halden kommune har nå en unik mulighet til selv å rydde opp i uheldige forhold uten å ta tak i mer eller mindre graverende enkeltsaker.

Det er også usikkert om kommunerevisjonen villle klart å avdekke slike tilfeller om de skulle finnes. Ifølge fagfolk er det et kjent problem at alvorlige tilfeller vanligvis ikke blir avdekket av interne organer, men krever uavhengig gransking. En årsak er at de, som kjenner til slike saker, ikke varsler av frykt for at dette får negative konsekvenser for den som sier fra.

Gruppelederens og rådmannens utsagn kan derfor oppfattes som en forespørsel etter den uavhengige granskingen posisjonen stemte ned i kommunestyret, 28. mai. Et initiativ til slik gransking imøtekommes gjerne.

I mellomtiden vil en intern opprydding av praksis, inkludert tiltak mot politisk innblanding i fagavdelingens saksbehandling, slik kommunerevisjonen foreslår, være et godt og viktig skritt i riktig retning.

Geir Helge Sandsmark

Foto: Kjartan Allmenning

Med hilsen
Geir Helge Sandsmark
Leder, Halden Venstre

Innlegget ble trykket i HA 6. november 2009

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**