Eiendomsskatt

I forkant av budsjettforhandlingene har kommunestyrerepresentant for Alstahaug Venstre, Hanne Nora Nilssen, skrevet et innlegg ang eiendomsskatt i Alstahaug kommune. Her sier Nilssen at hun vil bli svært overrasket om det i 2010 budsjettet ikke ligger inne en ytterligere økning av eiendomsskatten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Økt eiendomsskatt i 2010?

I inneværende år opplevde jeg en økning i eiendomsskatten på min leilighet. Årsaken skyldes en generell økning av takstgrunnlaget for eiendomsskatt på 20 %. Dette for å øke Alstahaug kommunes inntekter.

I 2008 ble vedtektene og retningslinjene for eiendomsskatt også endret. Det er min påstand at dette ble gjort for at Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet ytterligere skulle ha en mulighet til å kunne øke kommunens inntekter i forbindelse med eiendomsskatt de kommende årene.

Ved å endre beregningen av takstgrunnlaget fra 30 % – 90 % av markedsverdi, fikk man redusert eiendomsskattesatsen, som for Alstahaug kommune sin del var kommet opp på maksimalverdi (7 promille). Kommunens inntekter ville ikke bli redusert ved en slik "justering". Derimot hadde man ordnet seg en mulighet for ytterligere inntektsøkninger de kommende årene, ved å gi rom for fremtidig økning av eiendomsskattesatsen.

Det er i forbindelse med budsjettvedtak at eiendomsskattesatsen (promillen) fastsettes. Om Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet nå velger å øke eiendomsskatten for 2010, vil vi få svar på når budsjettet for 2010 vedtas i desember. Jeg vil bli svært overraskende om dette ikke skjer.

Hanne Nora Nilssen
Kommunestyrerepresentant for Alstahaug Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**