En million mot barnefattigdom

Venstre har fått gjennomslag for en million mot barnefattigdom i Bærum. Vi er glade og stolte av å få til en satsing på dette viktige området!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Barn

Barn
Foto: barunpatro, sxc.hu

I Bærum Venstre er vi veldig glade for å få til en satsing mot barnefattigdom! Når vi nå får en million i året til dette så håper jeg vi kan gjøre en forskjell for mange, sier Audun Vindøy i kommunestyregruppa til Bærum Venstre. Selv om vi nok ikke klarer å utrydde fattigdommen, så er det mulig å lindre på konsekvensene av fattigdom for dem som opplever den.

Venstre syns det er flott at alle partiene nå støtter opp om å gjøre mer for fattige barn, og vi håper at bevisstheten rundt fattigdom blant barn forblir høy også i fremtiden. Vi må ikke slå oss til ro med å overlate de vanskelige sidene av samfunnet til administrasjonen. Uten fokus også fra politisk hold vil de da ende med å bli nedprioritert i forhold til andre områder som får politikernes oppmerksomhet. De som mest trenger bistand fra fellesskapet er gjerne de som har vanskeligst for å kjempe for sine interesser, derfor må vi prøve å være særlig oppmerksomme på deres behov.

Slik jeg ser det har en hatt et litt for ensidig fokus på det som kalles arbeidslinja, altså å hjelpe folk til å få seg egen inntekt og komme ut av fattigdom på den måten. Den tilnærmingen kan hjelpe mange, men til enhver tid vil det være folk som ikke får det til, og årsakene til det kan være mange og sammensatte. Da må vi også stille opp for dem på måter som hjelper dem i den situasjonen de er i, mener Vindøy

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**