Feilsatsning på Skole

Norske skoler sliter med å oppnå resultater på nasjonale prøver og henger etter sammenlignbare land.
Regjeringen svarer med gratis frukt og gratis sfo timer

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Skolebarn

Foto: Microsoft

Norske skoler sliter med å oppnå resultater på nasjonale prøver og henger etter sammenlignbare land.
Regjeringen svarer med gratis frukt og gratis sfo timer

SV mener sågar at nasjonale tester er uønsket uvisst av hvilken grunn, men i så måte er det i hvert fall ikke like lett å i det hele tatt å fange opp hvordan situasjonen egentlig er i den norske skolen!

Vel er det bra at elever som virkelig trenger det får disse tilbudene, for det er dessverre elever som ikke får den mat, leksehjelp og den fritid de trenger, men da synes jeg det blir feil å gå ut med dette tilbudet til alle. Dette må da primært være foreldrenes oppgave!

Bruk heller midlene slik at elevene får best mulig kompetanse hos lærere og naturligvis flest mulig lærere. Det er jo dette som må til for å håndtere en krevende klasseromssituasjon. Ofte er det dessverre i den norske skole slik at et fåtall elever krever store ressurser av lærere fordi skolen ikke har rom for å ta hånd om disse i spesialklasser enten det er snakk om lærevansker eller adferdsproblemer. Dette går i stor grad ut over de resterende elever som dermed ikke får den opplæring de har krav på — det er jo dette som gjør at resultatene uteblir.

Når vi vet at sterke krefter i regjeringen ønsker seg en heldagsskole og gratis måltider er jeg sterkt bekymret for fremtiden til barn. For dette må nødvendigvis bety at det blir enda mindre tid på læring pr barn.

Venstres løsning på å bedre nivået i skolen vår er noe helt annet en frukt, gratis sfo og gratis mat. Løsningen er helt enkelt: Bedre og flere lærere!

Atle Rui, Leder Skien Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**