Ja, til vannkraft!

Fremtidens midt- Norge kan bli et vannkrafteldorado! (Fra en diskjusjon på liberal.no.)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Vann

Foto: A.Hovstø

For noen år tilbake var jeg inne på Venstres vev og diskuterte utbygging av vannkraften, vår 1. generasjons energikilde. Mange var i mot dette, pga av blant annet miljøhensyn. Etter å hatt lange samtaler om nye energikilder med slekta, venner og politikere er jeg ikke i tvil lenger. Når oljealdren nærmer seg et endelikt, bør vi utnytte vannkraften til det fulle. Norge kan bli Europas dynamo på levering av strøm. Vi har vann, daler, elver og fossefall, som kan gi oss elektrisitet og innkomme i all fremtid. Er det noe å vente på? Enkelte miljøforkjempere kommer til å sprette opp og sette seg til motverge, men her må etter min mening andre hensyn skyves til side, selv om noen av partiets veteraner tidligere har ytret hard motstand mot videre utbygging. Klimaet er i forandring. Midt-Norge kommer ikke til å mangle vann i årene som kommer. Derfor kan vi tillate oss å demme opp daler å skape ny energi som kan selges til andre land i Europa. Her støtter jeg politiske motstandere. Kraftverk kan bygges med ny teknologi, slik at de knapt syns i terrenget. Derfor, bygg ut for vannkraft,NÅ! NT

14 kommentarer på "Ja til vannkraft!"

Ola Grei
Nå er det ikke sikkert at man behøver å bygge demninger over alt. Man kan bygge smarte elvekraftverk som produserer strøm bare når det er mer enn nok vann i elven (feks når vannføringen i elven er over et visst minimum). Mens kraftverk som derimot har store magasiner bare skal produsere strøm når elvekraftverk, vindmøller, bølgekraft etc ikke klarer å levere nok strøm. Altså intelligent samkjøring. Men dette vil nok kreve forsterkning av dagens strømnett.
14. October 2009 klokken 20:05 edit

Nils
Yes. Vi kan begynne med å oppgradere elkraftnettet
14. October 2009 klokken 20:09 edit

anders_n-l
Det trengs mere enn en oppgradering av el-nettet. Skal Norge bli en stormakt på fornybar energi i Europa, er Statnett nødt til å få en positiv feedback på sin søknad til Nærings og Handelses dep, der de ønsker en kapitalutvidelse for investering i kabler til Europa. Vannkraft og Vinnkraft vil bli en vinnerkombinasjon i fremtiden. Vannkraften vil kunne bli batteriet i Europa.
Vinnkraften følger strømforbruket i Norge, toppforbruket om vinteren treffer identisk med tiden da vinen er på sin sterkeste langs kysten. Vannkraften har derimot en lokal topp i vårsmeltingen og sommeren da forbruket i Norge er lavt. Klarer man å bygge ut nettkapasiteten kan Norge bli en garantist av fornybar strøm der vannkraften blir brukt i perioder med lite vind.
14. October 2009 klokken 23:29 edit

anders_n-l
Beklager skrivefeil, dette gikk litt fort. Det skal selvfølgelig stå vindkraft
14. October 2009 klokken 23:30 edit

Pivotal
Både vannkraft og vindkraft har miljøproblemer knyttet til seg og er ofte store naturinngrep. Jeg er ikke prinsippielt i mot dette som mange er, men det er viktig å tenke seg om her og ikke bare bygge ut i vilden sky. Med vindmøller må man også tenke på plassering så man ikke ødelegger naturskjønnheten vi har.
Men uansett må vi i første omgang bygge ut strømnettet.
15. October 2009 klokken 12:54 edit

TrondK
Det er de store vannkraftutbygggingene som skaper de største naturinngrepene. En mulighet er en positiv holdning til minikraftverk som legger beslag på mye mindre natur. Dette er snakk om småkraftverk som grunneiere kan bruke til å dekke eget forbruk samt sende ut evt overskudd ut på stømnettet.
Dette er noe som burde passe mitt i Venstreblinken. Det er både gründervirksomhet, det hjelper miljøet og ikke minst kan det være en viktig attåtnæring i distriktene. Er det noe Venstre trenger så er det å kjempe for viktige saker i distriktene. Det er i distriktene Venstre for alvor har blødd ved dette valget.
15. October 2009 klokken 16:07 edit

Emil Pedersen
Jeg er ikke mye glad i vannkraftutbygging. Riktignok er det snakk om en
fornybar ressurs, men inngrepene i naturen er ikke vakre. Jeg har selv gått på fjellet og sett at tidligere nydelige innsjøer har fått senket vannstanden betraktelig, og store deler av den øvre strandsone er et lite vakkert syn. Dessuten ødelegges den økologiske balansen i vannet.En ytterligere utbygging er jeg sterkt imot. Men en oppgradering av allerede eksisterende kraftverk er imidlertid en mulighet, og jeg vil anta at effekten økes med en 10-15 prosent. Her oppgis litt forskjellige tall.
15. October 2009 klokken 16:38 edit

RuneU
Jeg er åpen for vindkraft,men jeg ser ikke at vindkraftutbygging med dagens utnyttelseskapasitet,vil bli annet enn en overgang.Derfor er det kanskje betimlig å stille spørsmålet om vi er tjent med en haug med vindmøller over det ganske land,som ikke greier å tjene inn invisterings/driftskostnadene uten subsidier.? De skal jo demonteres en eller annen gang også!
Det er pr i dag ingenting som er gjort for å finne fornybare energigivere som kan matche vannkraft.En modernisering av de vannkraftverkene vi allerede har,og energiøkonomisering over tid er nok den beste medisin slik det ser ut i dag.
Energiselskapene er naturlig nok glade i vindkraft,selv om det ikke er lønnsomt totalt.Iom. subsidieringen,så produserer de da nok til at de kan selge kraft utenlands,og det er jo god butikk uansett.
En annen side av saken som mange andre land driver forskning på,er jo hvordan lagre kraften fra de periodene av året med mye regn,slik at den kan benyttes senere,under tørrere perioder.Ingen norsk satsing der heller,selv om et gjennombrudd der,ville ha løst hele "kraftkrisen"!
Minikraftverk blir jo faktisk lønnsomme til slutt,og bare det er jo grunn god nok til å støtte de,likevel vil de aldri komme til å bety mye i den store sammenhengen,men alle monner drar jo selvfølgelig!
15. October 2009 klokken 16:40 edit

Sarepta
Til og med AP har innsett at de store vannkraftutbyggingene er historie. Hvis Trana fikk bestemme ville dette være et område hvor FrP og Venstre uten problemer kunne samarbeide. Nei tenk alternativt. Den rene vannkraften er kanskje ikke så ren og fin som vi liker å tro. Urørt natur har også sin verdi for mange av oss.
15. October 2009 klokken 18:49 edit

Nils
Hva skjer med klimaet i Midt-Norge om noen år? Blir det tørt eller fuktig? NTE og Trondheim Energi har kjøpt opp vannkraft og åpnet nytt vannkraftverk. Hvorfor ikke satse på klimavennlig kraft som vi vet det meste om?
16. October 2009 klokken 00:01 edit

Anders Nissen-Lie
For dere som ser etter industrimuligheter for Norge i fornybar energi vil jeg anbefale å lese litt i denne rapporten:
http://www.norskindustri.no/getfile.php/Dokumenter/PDF/SINTEFRAPPORT2009.pdf
Her ligger svaret på hvordan bruke norges offshoreerfaring på en bærekraftig måte.
16. October 2009 klokken 10:53 edit

Nils
Her var det mye godt lesestoff, Anders. Vann og vind er noe vi kan bygge videre på etter oljen
16. October 2009 klokken 11:41 edit

RuneU
Jeg er ikke ubetinget for mer vannkraftutbygging.Det jeg ville ha vektlagt er at det er mye ekstra kraft å hente ut av de anleggene vi allerede har ved modernisering.Sannsynligvis adskillig mye mer lønnsomt også,enn en småskalasatsing på vindkraft.
16. October 2009 klokken 17:42 edit

Sarepta
Vi er i verdenstoppen hva boreteknikk angår, og så er det ingen som snakker om hvilke muligheter som ligger et par tre kilometer under jordoverflata.
16. October 2009 klokken 20:52 edit

Linker:
NTE
Trønder Energi
Trondheim Energi

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**