Miljøforurensing i Østlandssendingen

Erik Røhne (V) og Naturvernforbundet har vært på Østlandssendingen i forbindelse med miljøforurensingen fra Lettbetong sitt anlegg i Vestby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Lettbetong har i snart 10 år sluppet avfallsvann ut i naturen. Betongslam ligger over et meget stort område i skogen, og bekken er avløpet for avfallsvannet.
I tillegg har bedriften store fyllinger med avfallsbetong.
Saken ble “glemt” av Fylkesmannen og Vestby kommune for 9 år siden, så bedriften har kunnet fortsette uten pålegg. Vestby Venstre har nå fått saken opp igjen og følger utviklingen nøye videre fremover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**