Ja til mer penger i Nannestadskolen!

Nei til skolekutt i 2010!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Nannestad Venstre hadde tirsdag 17.11. en gjennomgang av Rådmannens forslag til budsjett for 2010. Rådmannen har foreslått å kutte 3,5 millioner innenfor området oppvekst og kultur. Det betyr i praksis at barneskolene må kutte 3,5 årsverk. Dersom dette blir vedtatt så balanserer man i skjæringspunktet med å kunne oppfylle opplæringslovens krav om retten til spesialundervisning. Nannestad Venstre ønsker ikke noen kutt i årsverk i skolene.

Vi har laget andre forslag til kutt som gjør at disse årsverkene kan bestå. Det er viktig for barna våre at det finns nok lærere og assistenter på skolene slik at barna våre får en god skolehverdag. Nannestad Venstre skal i forhandlinger med Arbeiderpartiet, Senterpratiet, Krf, og Sv på mandag 23. november. Vi håper at vår stemme blir hørt og at vi får gjennomslag for våre forslag. Saken skal endelig behandles i kommunestyret 9. desember.

ØNSK OSS LYKKE TIL!!!

Mvh

Kommunestyrerepresentantene
Petter Gulbrandsen, Per Ragnar Lien og John Rønning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**