Ønsker å granske politisk korrupsjon

Venstres Geir Helge Sandsmark kom i gårsdagens kommunestyre for andre gang med dette forslaget. Det skjedde i forbindelse med behandlingen av Østfold kommunerevisjons forvaltningsrevisjonsrapport om likebehandling i plan- og bygningsloven. Rapporten viser svakheter i kommunens systemer og risiko for vilkårlig og ulik behandling i byggesaker og hvor saker har vært personavhengig. Revisjonen ber også enkeltpolitikere vise varsomhet i sitt engasjement i enkeltsaker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Geir Helge Sandsmark

Foto: Halden Dagblad

Forslaget fikk 19 av 49 stemmer og falt.

– Rapporten viser svakheter. Ikke enkeltsaker. Hvis man vil dypere inn, bør det skje med et uavhengig revisjonsfirma, sa Sandsmark. Han forslo at i tillegg til kontrollutvalgets innstilling vedtas det å det nedsette et utvalg for gjennomgang av kommunens arbeidsformer med tenke på avdekking eller utelukking av politisk korrupsjon. Utvalget skal bestå av en ekstern leder, ytterligere tre sakkyndige fagpersoner, en representant oppnevnt av rådmannen samt en politiker fra opposisjon og posisjon. Et ankerkjent revisjonsfirma gjennomfører selve granskningen i samarbeid med utvalget.

Les mer i Halden Arbeiderblad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**