GODT BUDSJETT FOR OSLO SØR

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti er enige om Oslo Kommunes budsjett for 2010. De fire partiene på borgerlig side er kommet til enighet om budsjettet for 2010. Forliket viser en fortsatt satsing på skole og utdanning, kultur og samferdsel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


-Oslo sør kan glede seg over at det er lagt inn 10 millioner til oppstart av byggingen av ny innendørs skytebane på Åsland og 10 millioner til en idretts- og turnhall på Leirskallen. I tillegg er det satt av 5 millioner til å starte arbeider med sikte på å rehabilitere utendørs konstruksjoner, som stupetårn og brygger på Ingierstrand bad, sier Venstres Ola Elvestuen i en kommentar.

Andre saker i budsjettforliket med betydning for Oslo sør:

Det innføres samme takster på nattkollektivtilbudet som resten av døgnet og det er satt av 5 millioner kroner til å utbedre nattilbudet.
Det er satt av 2 millioner til akuttvedlikehold på Gressholmen
Det er lagt inn til sammen 22,5 millioner til kunstgressbaner, blant annet til en på Holmlia
Det er satt av 3 millioner kroner til utvidete åpningstider og nye lokaler for byens bibliotek, blant annet Lambertseter bibliotek.
Det er satt av 7 millioner til prosjekt “Levende Oslo”, som gir en total satsing på torg og møteplasser på 20 millioner kroner i 2010.
Det er satt av 7 millioner til oppfølging av Hovedsykkelveiplan og Gatebruksplan, noe som vil si at det til neste år er satt av 61 millioner til dette formål.
Det innføres en vedlikeholdspott på 5 millioner til barnehager, som både offentlige og private barnehager kan benytte seg av.
Det er satt av 500 000 kroner til prosjektering av Sørli besøksgård
Oslo Røde Kors, Ressurssenter Mortensrud får 600.000
Internasjonalt konkurranseanlegg for svømming og stuping utredes på enten Økern eller Lambertseter.
Det åpnes for at driften av nye kommunale barnehager kan settes ut til private fra og med barnehageåret 2010
Barnas Holmenkolldag vil også neste år bli arrangert i Frognerparken
Det skal utarbeides en egen handlingsplan for “Musikkbyen Oslo”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**