VO flytter inn på Venstrekontoret

Venstres Opplysnings- og studieforbund har nå flyttet til Nord-Trøndelag Venstres lokaler i Håkkagata 1 på Steinkjer.


Der med er nå begge Venstrekontorene i Nord-Trøndelag samlet på et sted. Venstres Opplysnings- og studieforbund holdt tidligere til i leide lokaler på O2-bygget på Steinkjer.