Miljøbyen

Et grunnleggende liberalt prinsipp er å leve slik at det ikke går ut over fremtidige generasjoners mulighet for gode livsvilkår. Kristiansand er et flott sted å leve og bo. Naturområdene rundt, med grønne områder som strekker seg inn i sentrale deler av byen og en unik skjærgård, gir store muligheter til det gode liv. De fysiske omgivelsene er viktige rammer for våre liv. Gode, estetiske løsninger i det offentlige rom bidrar til økt trivsel og en vakker by.

Klimautslippene er vår tids største miljøutfordring. Å redusere lokale utslipp er fremtidsrettet og riktig. I tillegg til å ta globalt ansvar skaper vi en by med renere luft og bedre helse for borgerne. Det er nå på tide å satse på kollektivtransporten. Sørlandet trenger bedre og mer effektive løsninger for jernbane og buss – både mellom byene på Agder og til og fra landsdelen. Skal sykkelen velges foran bilen, er det avgjørende at det er både trygt og tidseffektivt å sykle på korte distanser. Det skal alltid være mulig å velge miljøvennlige alternativer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**