Forventninger til lederskifte

I et leserinnlegg i dagens Adressa uttrykker fylkestingsrepresentant Elisabeth Paulsen store forventninger til Venstres nye leder, Trine Skei Grande. Hele innlegget kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Trine – vi gleder oss!

Trine Skei Grande

Trine Skei Grande
Foto: Caroline Roka

Trine Skei Grande blir ny Venstreleder etter landsmøtet til Venstre der Lars Sponheim takker for seg.
Dermed innledes en ny epoke for Venstre. Venstre er nå klar for en ny leder, en leder som kan og tør være mer åpen, og mer lyttende til synspunkter landet rundt. Til tross for at Venstre har hatt landbruksminister for ikke så lang tid siden, er det mange i landbruket som mener Venstres politikk må tydeliggjøres og styrkes på dette feltet. Med ny ledelse tror vi lyttefunksjonen i partiet blir styrket.

Venstres mange nye aktive medlemmer vil vite å bruke denne. Venstre vil også bidra med konstruktive løsninger for å bidra til styrket kollektivtrafikk, og ikke minst til at landet kommer ut av den vanskelige situasjonen for jernbanen. Dette gjelder også opprustning av jernbanen lokalt. Elektrifisering av Meråkerbanen og Rørosbanen er viktige tiltak for Midtnorge.

Sist men ikke minst er Trine Skei Grande krystallklar når det gjelder å ta vare på de liberale verdier. Personvernet og den enkeltes frihet har alltid stått sentralt i hennes og partiets arbeid.

Elisabeth Paulsen
Styremedlem Sør-Trøndelag Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**