Styret i Nittedal Venstre 2015

Ingjerd Jahnsen Fjøsne er lokallagsleder og Inge Solli er gruppeleder i kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Styret i Nittedal Venstre 2015

Ingjerd J. Fjøsne, Nittedal Venstre

Ingjerd J. Fjøsne, Nittedal Venstre

Ingjerd Fjøsne, leder
John-Ludvig Valen, nestleder
Inge Solli, gruppeleder / kasserer
Egil Hjorteset, sekretær
Arve Pedersen, styremedlem
Berit Halvorsen Bjørgan, styremedlem

Leif-Åge Sørlie, 1.vara
Stein-Erik Rønningen, 2.vara

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**