Venstre vil ha et bedre nærsenter på Heer

Når Coop legger ned sin butikk på Heer, ser Venstre mulighetene for å utvikle et enda bedre nærsenter. Dette er bakgrunnen for tre spørsmål Erik Lundeby stiller rådmannen under eventuelt i Utvalg for miljø, plan og byggesaker mandag 3.5.2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Coop Follo har varslet nedleggelse av Mega-butikken på Heer, fordi de mener lønnsomheten er for dårlig. Coop er i dag motoren i det lille nærsenteret på Heer, en av de viktigste boligområdene i Frogn.

Erik Lundeby

Foto: Ivar Ruud Eide

-For å sikre livskvalitet og miljø er det viktig at det finnes gode nærsentra der det ligger til rette for det, sier Lundeby. Gode nærsentra dekker umiddelbare behov der folk bor, og begrenser behovet for bilkjøring.

Coop på Heer har en god beliggenhet ved hovedinnkjøringen til området. I tillegg til lokalbefolkningens behov, er butikken brukt av elever ved den videregående skolen. Heer er også en viktig holdeplass for buss, og den mest aktuelle lokalisering for en utfartsparkering.

-Når Coop forsvinner, må vi se om nærsenteret på Heer kan få et nytt innhold tilpasset behovene hos lokalbefolkning, skoleelever og pendlere, sier Lundeby. Kanskje det Heer trenger er en mindre matbutikk, og heller andre småbedrifter av typen bakeri/servering, kaffebar, apotek, blomster, eller nye helsetilbud?

For at disse mulighetene ikke skal forsvinne, er Venstre opptatt av å sikre bygningene som næringsareal, altså hindre at de utvikles til bolig. I et lengre perspektiv mener partiet at kommunen må tilrettelegge for et levedyktig nærsenter, der også utvidelsesmuligheter i høyde eller bredde vurderes.

Frogn Venstre vil i utvalgsmøtet mandag stille tre spørsmål til rådmannen:

•Kan rådmannen påse at en eventuell søknad om bruksendring fra næring til bolig i dette området kommer til politisk behandling?

•Kan rådmannen sørge for at utviklingen av et godt nærsenter på Heer behandles i de stedsanalyser som skal gjennomføres i forbindelse med kommuneplanen?

•Ser rådmannen noen mulighet for at kommunen kan støtte opp om nærsenteret på Heer, enten gjennom lokalisering av kommunale tjenester eller gjennom å medvirke til etablering av ny næring i området?

I Amtas oppslag om Venstres spørsmål til rådmannen 30.04.2010, gir også ordfører Thore Vestby uttrykk for at dette er gode spørsmål. Erik Lundeby er glad for støtten.

-Det er viktig at ordføreren er oppmerksom på denne saken, sier Lundeby. Her håper vi det vil være bred politisk enighet om de tanker Venstre har om stedsutvikling i dette området.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**