Det går mot 900 millioner i aksjeutbytte fra Agder Energi

Økonomidirektør Pernille K Gulowsen informerte kommunenes eierrepresentanter om status og regnskap for 2009, som var ett av Agder Energi As beste noensinne med en produksjon på 7831 GWh og et resultat på 1604 mil etter skatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Jan Einar Henriksen (V) er Risør kommunes representant i Agder Energi AS

Jan Einar Henriksen (V) er Risør kommunes representant i Agder Energi AS

Innstillingen til eiermøtet på Quality Hotel i Kristiansand 30.4.2010 lød på 800 mill i aksjeutbytte, mens de ansattes representanter ønsket et lavere utbytte.

Det ble imidlertid raskt klart at både AU og eiermøtets representanter gikk for et aksjeutbytte i 2010 med 900 mill kroner, i samsvar med tidligere vedtak hvor dette beløpet skal legges til grunn for aksjeutbytte i tiden 2009 til 2011.

Rune Hagestrand, Gjerstad ble forøvrig valgt inn som 3. vararepresentant til styret i Agder Energi AS, mens Jan Dukene, Tvedestrand ble valgt som leder i bedriftsforsamlingen. Her ble det samtidig vedtatt at antall representanter ble redusert fa 15 til 5. Maya Twedt Berli, Vegårshei gikk samtidig av som medlem AU (eierkommunenes arbeidsutvalg)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**