Et enstemmig bystyre roste reguleringsplan for Klingra

Dagfinn Pedersen fikk mange rosende ord med seg på vegen da bystyret 29.4.2010 sluttbehandlet reguleringsplan for området Klingra/Serkholmen, og ikke uventet gikk et samlet bystyre inn for at planen ble godkjent. I planen er det også avsatt parkeringsplasser slik at lokalbefolkningen og besøkende kan benytte seg av de fine friområdene og den planlagte båthavnen vil også gi lokalbefolkningen en mulighet til å få en etterlengtet båtplass.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Dermed ligger alt vel tilrette for at Dagfinn Pedersen kan utvikle området til beste for både fastboende og fremtidige hytteeiere i området. Varaordfører Jan Einar Henriksen (V) roste planforslaget og anbefalte bystyret om å gå samlet inn for det enstemmige forslaget fra HU for plan,

 Jan Einar Henriksen (V) ønsket at lokale grunneiere også skulle etablere boligfelt med høy bokvalitet i området rundt Limkjær

Jan Einar Henriksen (V) ønsket at lokale grunneiere også skulle etablere boligfelt med høy bokvalitet i området rundt Limkjær

miljø og tekniske tjenester, og pekte på viktigheten av at det ble etablert en stor båthavn i denne del av Risør kommune som dekket etterspørsel fra både fastboende og andre lokale hytteområder.

Tar i bruk hele kommunen
Varaordføreren mente også at utvikling av nye hytteområder med høy kvalitet var god næringsutvikling og understreket Venstres ønske om å få til næringsutvikling i hele kommunen.

Ønsket nytt bolighelt

Henriksen avsuttet sitt innlegg med en klar oppfordring til lokale grunneiere om å satse på etablering av et eget boligfelt med høy bokvalitet i området Øysang til Gjernes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**