Gi pengene til skolene!

Det foregår et arbeid der en vurderer sammenslåing av skoler for å spare penger. For Venstre er det viktigst at en har barna og de unge i sentrum når en vurderer skolestruktur, ikke bare økonomi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Pc, data, klasserom, elev, skole

Foto: Microsoft

Dersom det finnes muligheter til en enklere skolesstruktur, må eventuelle innsparte midler beholdes i skoleverket! Det kan være med å sikre kvalitet.
Når tidene forandrer seg, så må offentlig forvaltning vurdere om det er tjenlig å iverksette endringer. Slik er det til enhver tid i næringsliver. En dynamisk offentlig forvaltning er et sunnhetstegn. Å "hermetisere" skolestrukturen når der er endringer i befolkningssammensetning, samtidig som kommunen nå opplever til dels vesentlig strammere økonomiske rammer, blir som å stikke hodet i sanden.
Kommunens administrasjon har også fått i oppdrag fra oss politikere å vurdere antallet administrative stillinger i barnehage- og skoleadministrasjon. Eventuelle innsparinger her må også kanaliseres ute til skolene.

Dag Vige
Gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**