Ny analyse av valet i 2009

I siste utgåve av Samfunnsspeilet oppsummerer Bernt Aardal, Ingvild Stakkevold Reymert og Stine Renate Otterbekk resultater fra den siste valgundersøkelsen. Artkkelen gir interessante perspektiv på det svake valet til Venstre i 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Dei tre valforskarane kjem med interesante observasjonar og skriv mellom anna dette om Venstre:

– Den suverent laveste andelen lojale velgere finner vi i Venstre. Bare 30 prosent av Venstres velgere fra forrige valg holdt fast ved partiet i 2009. Hele 30 prosent skiftet til Høyre, mens 17 prosent gikk til Arbeiderpartiet. Venstre hadde også større tap til hjemmesitterne enn de andre partiene.

Det viser seg altså at overgangen til Høgre var større enn overgangen til Ap. Vidare skriv forskarane:

– Som nevnt satt Venstre bare igjen med en tredjedel av sine tidligere velgere i 2009. Ytterligere en tredjedel gikk til Høyre. Dette reflekteres også i nettoovergangene. Venstres nettotap til Høyre (-1,6 prosentpoeng) er den største av alle velgeroverganger i 2009-valget. Tapet er nesten like stort som Venstres gevinst vis-à-vis Høyre ved forrige valg (+1,9 prosentpoeng). Det er med andre ord god grunn til å anta at Høyre hentet tilbake velgere de «lånte bort» til Venstre ved forrige valg.

Men Venstre tapte også stort til heimesittarane:

– Også tapet til hjemmesitterne (-0,6 prosentpoeng) er større for Venstre enn for noen andre partier. I tillegg tapte Venstre velgere til Arbeiderpartiet (-0,4 prosentpoeng), men bare en fjerdedel av det store tapet til Høyre.

På den positive sida vann vi veljarar frå SV og Sp, men som forskarane skriv:

– Gevinsten overfor SV (+0,2 prosentpoeng) og Sp (+0,1 prosentpoeng) er for liten til at den kan oppveie tapene til de andre partiene.

Også Krf har hatt stort nettotap av veljarar til Høgre og regjeringspartia.

Kjelder:
Heile artikkelen
Kortversjon/nyheitsoppslag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**