5 millioner kroner til startlån i Risør

Formannskapet skal i sitt neste møte ta stilling til om Risør kommune skal oppta lån for tildeling av startlån til innbyggere som har problemer med å etablere seg i boligmarkedet i Risør. Husbanken gir ikke lån til kjøp av brukt bolig og derfor er det kommunen som gir lån til kjøp av brukt bolig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Steinar Gundersen (V) er medlem i HU for omsorg og oppvekst, som ser på boligsosial handlingsplan

Steinar Gundersen (V) er medlem i HU for omsorg og oppvekst, som ser på boligsosial handlingsplan
Foto: Venstre

Tidligere utlånsramme er nå brukt opp og det er ventet at formannskapet vil si ja til nye låneopptak slik at personer som har problemer med å skaffe toppfinansiering i det private lånemarked. I 2009 ble det gitt lån med tilsammen 5.174.000 kroner og i tillegg er det gitt lånetilsagn for ytterligere 1.419.000 kroner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**