Åpent styremøte 11 mai

Bærum Venstre holder åpent styremøte

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Tid: Tirsdag 11 mai kl 18-20
Sted: Kommunegården rom M1

BV-sak 19/10 Konstituering
19.01 Godkjenning av innkalling og saksliste.

BV-sak 20/10 Nedsetting av programkomitée.

BV-sak 21/10 Venstreskolen trinn 1
21.01 Skal Bærum Venstre arrangere Venstreskolen trinn 1

BV-sak 22/10 Medlemsmøte

BV-sak 23/10 Regnskap

BV-sak 24/10 Eventuelt

Med vennlig hilsen
Ketil Jørstad
Leder Bærum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**